Per Sören Elfström

Födelsedatum:1914-10-23
Dödsdatum:1988-03-21
Gravsatt:1988-05-28
Ort:Torsåker
Område: U
Gravnummer:1 U 182

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Torsåkers församling

Solbergaleden 15
813 40 Torsåker

0290-40002

torsaker.forsamling@svenskakyrkan.se

Torsåkers kyrkogård

Solbergaleden 15
813 40 Torsåker

torsaker.forsamling@svenskakyrkan.se