Ragnhild Helmersson

Födelsedatum:1921-05-17
Dödsdatum:2013-04-30
Gravsatt:2013-06-07
Ort:Torsåker
Område: U
Gravnummer:1 U 230

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Torsåkers församling

Solbergaleden 15
813 40 Torsåker

0290-40002

torsaker.forsamling@svenskakyrkan.se

Torsåkers kyrkogård

Solbergaleden 15
813 40 Torsåker

torsaker.forsamling@svenskakyrkan.se