Rolf Stig Gösta Helmersson

Födelsedatum:1930-12-12
Dödsdatum:2005-05-24
Gravsatt:2005-06-28
Ort:Torsåker
Område: U
Gravnummer:1 U 230

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Torsåkers församling

Solbergaleden 15
813 40 Torsåker

0290-40002

torsaker.forsamling@svenskakyrkan.se

Torsåkers kyrkogård

Solbergaleden 15
813 40 Torsåker

torsaker.forsamling@svenskakyrkan.se