Anna Matilda Blomgren

Födelsedatum:1909-01-22
Dödsdatum:1985-05-12
Gravsatt:1985-05-18
Område: G
Gravnummer:ÖK G 120, 121

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

V. Vingåkers o Österåkers Pastorat

Kyrkans Hus
643 30 Vingåker

0151-141 00

v.vingakerosteraker.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/vvingakerosteraker

Österåkers Kyrkogård

Storgatan 70
643 30 Vingåker