Karl Elof Leonard Blomgren

Födelsedatum:1904-06-20
Dödsdatum:2000-12-22
Gravsatt:2001-01-05
Ort:Vingåker
Område: G
Gravnummer:ÖK G 120, 121

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

V. Vingåkers o Österåkers Pastorat

Kyrkans Hus
643 30 Vingåker

0151-141 00

v.vingakerosteraker.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/vvingakerosteraker

Österåkers Kyrkogård

Storgatan 70
643 30 Vingåker