Per Ivar Svensson

Födelsedatum:1927-05-25
Dödsdatum:2012-09-27
Gravsatt:2013-05-25
Ort:Kristianstad
Område: B
Gravnummer:SK B 51

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Vä-Skepparslövs pastorat

Snårarpsvägen 1
291 65 KRISTIANSTAD

044-24 64 30

va.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/va-skepparslov

Skepparslöv

Snårarpsvägen 1
291 65 KRISTIANSTAD