Ada Beata Andersson

Födelsedatum:1875-11-20
Dödsdatum:1939-05-28
Gravsatt:1939-06-03
Ort:Fullestad
Gravnummer:Fs 124

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Vårgårda Pastorat Kyrkogård

Kungsgatan 43
447 23 Vårgårda

0322-73700

vargardapastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/vargarda

Fullestad Kyrkogård

Kungsgatan 43
44730 Vårgårda

www.vargardapastorat.se