Frans Emil Andersson

Födelsedatum:1877-06-15
Dödsdatum:1921-07-21
Gravsatt:1921-07-26
Ort:Fullestad
Gravnummer:Fs 124

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Vårgårda Pastorat Kyrkogård

Kungsgatan 43
447 23 Vårgårda

0322-73700

vargardapastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/vargarda

Fullestad Kyrkogård

Kungsgatan 43
44730 Vårgårda

www.vargardapastorat.se