Anna Margareta Axelsson

Födelsedatum:1927-11-12
Dödsdatum:2001-05-22
Gravsatt:2001-05-31
Ort:Lagmansholm
Gravnummer:Fs 286, 287

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Vårgårda Pastorat Kyrkogård

Kungsgatan 43
447 23 Vårgårda

0322-73700

vargardapastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/vargarda

Fullestad Kyrkogård

Kungsgatan 43
44730 Vårgårda

www.vargardapastorat.se