Sven Gustav Bertil Axelsson

Födelsedatum:1926-05-22
Dödsdatum:2011-08-09
Gravsatt:2011-08-31
Ort:Vårgårda
Gravnummer:Fs 286, 287

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Vårgårda Pastorat Kyrkogård

Kungsgatan 43
447 23 Vårgårda

0322-73700

vargardapastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/vargarda

Fullestad Kyrkogård

Kungsgatan 43
44730 Vårgårda

www.vargardapastorat.se