Axel Mauritz Andersson

Födelsedatum:1887-04-03
Dödsdatum:1967-07-19
Gravsatt:1967-07-27
Ort:Fullestad
Gravnummer:Fs 130

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Vårgårda Pastorat Kyrkogård

Kungsgatan 43
447 23 Vårgårda

0322-73700

vargardapastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/vargarda

Fullestad Kyrkogård

Kungsgatan 43
44730 Vårgårda

www.vargardapastorat.se