Ebba Valborg Maria Andersson

Födelsedatum:1910-05-01
Dödsdatum:2003-09-05
Gravsatt:2003-09-16
Ort:Fullestad
Gravnummer:Fs 130

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Vårgårda Pastorat Kyrkogård

Kungsgatan 43
447 23 Vårgårda

0322-73700

vargardapastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/vargarda

Fullestad Kyrkogård

Kungsgatan 43
44730 Vårgårda

www.vargardapastorat.se