Christina Bauer (Beijer)

Födelsedatum:1768-06-06
Dödsdatum:1847-04-11
Gravsatt:1847-04-16
Ort:Fullestad
Gravnummer:Fs 126

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Vårgårda Pastorat Kyrkogård

Kungsgatan 43
447 23 Vårgårda

0322-73700

vargardapastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/vargarda

Fullestad Kyrkogård

Kungsgatan 43
44730 Vårgårda

www.vargardapastorat.se