Johan Reinhold Bauer

Födelsedatum:1763-03-07
Dödsdatum:1820-10-22
Gravsatt:1820-10-30
Ort:Fullestad
Gravnummer:Fs 126

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Vårgårda Pastorat Kyrkogård

Kungsgatan 43
447 23 Vårgårda

0322-73700

vargardapastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/vargarda

Fullestad Kyrkogård

Kungsgatan 43
44730 Vårgårda

www.vargardapastorat.se