Edit Anna Maria Edvardsson

Födelsedatum:1918-01-08
Dödsdatum:2001-11-18
Gravsatt:2001-11-28
Ort:Vårgårda
Gravnummer:Fs 248, 249

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Vårgårda Pastorat Kyrkogård

Kungsgatan 43
447 23 Vårgårda

0322-73700

vargardapastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/vargarda

Fullestad Kyrkogård

Kungsgatan 43
44730 Vårgårda

www.vargardapastorat.se