John Ivar Edvardsson

Fullestad

1911-07-07 Födelsedatum
1974-05-28 Dödsdatum

Gravsatt: 1974-06-04

Fs 248, 249

Fullestad Kyrkogård

Vårgårda Pastorat Kyrkogård

Sverige, Västra Götaland

Vårgårda Pastorat Kyrkogård

0322-73700

vargardapastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/vargarda

Kungsgatan 43
447 23 Vårgårda

Fullestad Kyrkogård

www.vargardapastorat.se

Kungsgatan 43
44730 Vårgårda

Gravsatta inom samma gravplats