Elin Edvardsson

Födelsedatum:1906-10-29
Dödsdatum:1987-12-28
Gravsatt:1988-01-15
Gravnummer:Fs 232, 233, 234, 235

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Vårgårda Pastorat Kyrkogård

Kungsgatan 43
447 23 Vårgårda

0322-73700

vargardapastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/vargarda

Fullestad Kyrkogård

Kungsgatan 43
44730 Vårgårda

www.vargardapastorat.se