Greta Edvardsson

Födelsedatum:1902-12-29
Dödsdatum:1993
Gravsatt:1993-04-30
Gravnummer:Fs 232, 233, 234, 235

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Vårgårda Pastorat Kyrkogård

Kungsgatan 43
447 23 Vårgårda

0322-73700

vargardapastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/vargarda

Fullestad Kyrkogård

Kungsgatan 43
44730 Vårgårda

www.vargardapastorat.se