Fullestad Kyrkogård

Kungsgatan 43
44730 Vårgårda

www.vargardapastorat.se

Gravsatta