Anders Peter Larsson

Förpantningsägare | Nårunga

1834-10-31 Födelsedatum
1919-05-18 Dödsdatum

Gravsatt: 1919-05-29

Nå NG C 37+38

Nårunga

Vårgårda Pastorat Kyrkogård

Sverige, Västra Götaland

Vårgårda Pastorat Kyrkogård

0322-73700

vargardapastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/vargarda

Kungsgatan 43
447 23 Vårgårda

Nårunga

www.vargardapastorat.se

Kungsgatan 43
44730 Vårgårda

Gravsatta inom samma gravplats