Maja Stina Larsson

Hustru | Nårunga

1836-07-01 Födelsedatum
1913-01-12 Dödsdatum

Gravsatt: 1913-01-21

Nå NG C 37+38

Nårunga

Vårgårda Pastorat Kyrkogård

Sverige, Västra Götaland

Vårgårda Pastorat Kyrkogård

0322-73700

vargardapastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/vargarda

Kungsgatan 43
447 23 Vårgårda

Nårunga

www.vargardapastorat.se

Kungsgatan 43
44730 Vårgårda

Gravsatta inom samma gravplats