Anna Emilia Andersson

Födelsedatum:1894-09-25
Dödsdatum:1929-12-20
Gravsatt:1929-12-28
Ort:Nårunga
Gravnummer:Nå NG C 12

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Vårgårda Pastorat Kyrkogård

Kungsgatan 43
447 23 Vårgårda

0322-73700

vargardapastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/vargarda

Nårunga

Kungsgatan 43
44730 Vårgårda

www.vargardapastorat.se