Hulda Paulina Andersson

Födelsedatum:1871-04-25
Dödsdatum:1897-10-09
Gravsatt:1897-10-16
Ort:Nårunga
Gravnummer:Nå NG C 12

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Vårgårda Pastorat Kyrkogård

Kungsgatan 43
447 23 Vårgårda

0322-73700

vargardapastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/vargarda

Nårunga

Kungsgatan 43
44730 Vårgårda

www.vargardapastorat.se