Alf Johansson

Mariestad

1936-05-20 Födelsedatum
1984-08-21 Dödsdatum

Gravsatt: 1984-08-30

4 1 D 310A, 310B

Nydala Kyrkogård

Värnamo Församling

Sverige, Jönköping

Värnamo Församling

0370-300400

varnamo.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/varnamo

Kyrkogatan 17
331 26 Värnamo

Nydala Kyrkogård

Kapellgatan 3
331 36 Värnamo

Gravsatta inom samma gravplats