Edit Gunborg Maria (Maja) Johansson

Sävsjö

1917-09-30 Födelsedatum
2000-11-13 Dödsdatum

Gravsatt: 2000-12-02

4 1 D 310A, 310B

Nydala Kyrkogård

Värnamo Församling

Sverige, Jönköping

Värnamo Församling

0370-300400

varnamo.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/varnamo

Kyrkogatan 17
331 26 Värnamo

Nydala Kyrkogård

Kapellgatan 3
331 36 Värnamo

Gravsatta inom samma gravplats