Bernhard Karlsson

Nydala Intägt

1909-04-22 Födelsedatum
1971-04-15 Dödsdatum

Gravsatt: 1971-04-21

4 1 D 315, 316, 317

Nydala Kyrkogård

Värnamo Församling

Sverige, Jönköping

Värnamo Församling

0370-300400

varnamo.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/varnamo

Kyrkogatan 17
331 26 Värnamo

Nydala Kyrkogård

Kapellgatan 3
331 36 Värnamo

Gravsatta inom samma gravplats