Hans Karlsson

Nydala Intägt

1905-12-28 Födelsedatum
1980-02-02 Dödsdatum

Gravsatt: 1980-02-08

4 1 D 315, 316, 317

Nydala Kyrkogård

Värnamo Församling

Sverige, Jönköping

Värnamo Församling

0370-300400

varnamo.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/varnamo

Kyrkogatan 17
331 26 Värnamo

Nydala Kyrkogård

Kapellgatan 3
331 36 Värnamo

Gravsatta inom samma gravplats