Gunnar Arvid Agås

Pastor | Värnamo

1916-10-20 Födelsedatum
1991-02-10 Dödsdatum

Gravsatt: 1991-02-23

1 1 O 1494

Värnamo Norra Kgd

Värnamo Församling

Sverige, Jönköping

Värnamo Församling

0370-300400

varnamo.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/varnamo

Kyrkogatan 17
331 26 Värnamo

Värnamo Norra Kgd

Kapellgatan 3
331 36 Värnamo

Gravsatta inom samma gravplats