Maj-Britt Albertina Agås

Bor

1919-05-08 Födelsedatum
2008-09-24 Dödsdatum

Gravsatt: 2008-10-14

1 1 O 1494

Värnamo Norra Kgd

Värnamo Församling

Sverige, Jönköping

Värnamo Församling

0370-300400

varnamo.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/varnamo

Kyrkogatan 17
331 26 Värnamo

Värnamo Norra Kgd

Kapellgatan 3
331 36 Värnamo

Gravsatta inom samma gravplats