Gunnar John Andersson

Värnamo

1912-09-30 Födelsedatum
1993-02-17 Dödsdatum

Gravsatt: 1993-02-25

1 1 O 1579

Värnamo Norra Kgd

Värnamo Församling

Sverige, Jönköping

Värnamo Församling

0370-300400

varnamo.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/varnamo

Kyrkogatan 17
331 26 Värnamo

Värnamo Norra Kgd

Kapellgatan 3
331 36 Värnamo

Gravsatta inom samma gravplats