Maj-Britt Valborg Andersson

Värnamo

1919-05-01 Födelsedatum
1997-06-22 Dödsdatum

Gravsatt: 1997-07-01

1 1 O 1579

Värnamo Norra Kgd

Värnamo Församling

Sverige, Jönköping

Värnamo Församling

0370-300400

varnamo.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/varnamo

Kyrkogatan 17
331 26 Värnamo

Värnamo Norra Kgd

Kapellgatan 3
331 36 Värnamo

Gravsatta inom samma gravplats