Kerstin Ann-Britt Bengtsson

Värnamo

1932-10-31 Födelsedatum
2022-09-23 Dödsdatum

Gravsatt: 2022-10-28

1 1 O 1511

Värnamo Norra Kgd

Värnamo Församling

Sverige, Jönköping

Värnamo Församling

0370-300400

varnamo.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/varnamo

Kyrkogatan 17
331 26 Värnamo

Värnamo Norra Kgd

Kapellgatan 3
331 36 Värnamo

Gravsatta inom samma gravplats