Kurt Allan Bengtsson

Värnamo

1928-02-26 Födelsedatum
1993-07-14 Dödsdatum

Gravsatt: 1993-07-20

1 1 O 1511

Värnamo Norra Kgd

Värnamo Församling

Sverige, Jönköping

Värnamo Församling

0370-300400

varnamo.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/varnamo

Kyrkogatan 17
331 26 Värnamo

Värnamo Norra Kgd

Kapellgatan 3
331 36 Värnamo

Gravsatta inom samma gravplats