Amandus Holm

Järnarbetare | Värnamo

1879-08-07 Födelsedatum
1954-03-20 Dödsdatum

Gravsatt: 1954-03-28

1 NU Q 615, 616

Värnamo Norra Kgd

Värnamo Församling

Sverige, Jönköping

Värnamo Församling

0370-300400

varnamo.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/varnamo

Kyrkogatan 17
331 26 Värnamo

Värnamo Norra Kgd

Kapellgatan 3
331 36 Värnamo

Gravsatta inom samma gravplats