Hilma Tregenia Holm

Värnamo

1888-08-17 Födelsedatum
1975-03-18 Dödsdatum

Gravsatt: 1975-03-27

1 NU Q 615, 616

Värnamo Norra Kgd

Värnamo Församling

Sverige, Jönköping

Värnamo Församling

0370-300400

varnamo.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/varnamo

Kyrkogatan 17
331 26 Värnamo

Värnamo Norra Kgd

Kapellgatan 3
331 36 Värnamo

Gravsatta inom samma gravplats