Emil Sven Peter Elmér

1949-01-30 Dödsdatum

Gravsatt: 1949-02-05

2 1400, 1401

Skede Kyrkogård

Vetlanda pastorat - Kyrkogård

Sverige, Jönköping

Skede Kyrkogård

Skedevägen 5
570 15 Holsbybrunn

Gravsatta inom samma gravplats