Ursina Augustina Elmér

1964-04-10 Dödsdatum

Gravsatt: 1964-04-19

2 1400, 1401

Skede Kyrkogård

Vetlanda pastorat - Kyrkogård

Sverige, Jönköping

Skede Kyrkogård

Skedevägen 5
570 15 Holsbybrunn

Gravsatta inom samma gravplats