Karl-Erik Engqvist

Födelsedatum:1919-09-24
Dödsdatum:2000-06-21
Gravsatt:2000-07-07
Gravnummer:2 898, 899

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Skede Kyrkogård

Skedevägen 5
570 15 Holsbybrunn