Nils Sigvard Henrik Henriksson

Dödsdatum:1955-05-07
Gravsatt:1955-05-19
Gravnummer:2 898, 899

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Skede Kyrkogård

Skedevägen 5
570 15 Holsbybrunn