Anna Holmqvist

Födelsedatum:1881
Dödsdatum:1885
Gravsatt:1885
Område: B
Gravnummer:VK B 53, 54

Gravsatta inom samma gravplats