Jonas Holmqvist

Födelsedatum:1846
Dödsdatum:1909
Gravsatt:1909
Område: B
Gravnummer:VK B 53, 54

Gravsatta inom samma gravplats