Albert Gunnar Andersson

Födelsedatum:1913-01-24
Dödsdatum:1989-08-18
Gravsatt:1989-09-02
Ort:Askeby
Gravnummer:AK 94, 95, 96

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Åkerbo Församling

Medvindsvägen 33 A
582 72 Linköping

013-236650

Askeby Kyrkogård

Svaltingvägen 1
585 64 Linghem