Karolina Charlotta Pettersson

Födelsedatum:1851-01-21
Dödsdatum:1925-09-30
Gravsatt:1925-10-09
Ort:Askeby
Gravnummer:AK 94, 95, 96

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Åkerbo Församling

Medvindsvägen 33 A
582 72 Linköping

013-236650

Askeby Kyrkogård

Svaltingvägen 1
585 64 Linghem