Anders Gustav Pettersson

Födelsedatum:1850-04-25
Dödsdatum:1926-11-14
Gravsatt:1926-11-23
Ort:Askeby
Gravnummer:AK 94, 95, 96

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Åkerbo Församling

Medvindsvägen 33 A
582 72 Linköping

013-236650

Askeby Kyrkogård

Svaltingvägen 1
585 64 Linghem