Axel Ragnar Blank

Linköping

1901-02-20 Födelsedatum
1981-10-24 Dödsdatum

Gravsatt: 1981-11-18

RY B:07 55

Rystad Kyrkogård

Åkerbo Församling

Sverige, Östergötland

Åkerbo Församling

013-236650

Medvindsvägen 33 A
582 72 Linköping

Rystad Kyrkogård

Svaltingvägen 1
585 64 Linghem

Gravsatta inom samma gravplats