Ebba Alexandra Blank

Linköping

1905-04-25 Födelsedatum
1986-06-11 Dödsdatum

Gravsatt: 1986-08-06

RY B:07 55

Rystad Kyrkogård

Åkerbo Församling

Sverige, Östergötland

Åkerbo Församling

013-236650

Medvindsvägen 33 A
582 72 Linköping

Rystad Kyrkogård

Svaltingvägen 1
585 64 Linghem

Gravsatta inom samma gravplats