Gerd Ebba Löfgren

Tallboda.

1925-09-28 Födelsedatum
1977-01-22 Dödsdatum

Gravsatt: 1977-05-30

RY B:07 55

Rystad Kyrkogård

Åkerbo Församling

Sverige, Östergötland

Åkerbo Församling

013-236650

Medvindsvägen 33 A
582 72 Linköping

Rystad Kyrkogård

Svaltingvägen 1
585 64 Linghem

Gravsatta inom samma gravplats