Axel Johan Einar Johansson

Födelsedatum:1900-05-30
Dödsdatum:1981-08-22
Gravsatt:1981-08-28
Ort:Linköping
Område: C
Gravnummer:TÖ C 142, 143

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Åkerbo Församling

Medvindsvägen 33 A
582 72 Linköping

013-236650

Törnevalla Kyrkogård

Svaltingvägen 1
585 64 Linghem