Märta Linnéa Johansson

Födelsedatum:1905-05-29
Dödsdatum:1964-04-02
Gravsatt:1964-04-10
Ort:Rystad
Område: C
Gravnummer:TÖ C 142, 143

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Åkerbo Församling

Medvindsvägen 33 A
582 72 Linköping

013-236650

Törnevalla Kyrkogård

Svaltingvägen 1
585 64 Linghem