Christer Netzell

Födelsedatum:1948-03-16
Dödsdatum:2003-12-17
Gravsatt:2004-06-04
Ort:LINKÖPING
Område: C
Gravnummer:TÖ C 142, 143

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Åkerbo Församling

Medvindsvägen 33 A
582 72 Linköping

013-236650

Törnevalla Kyrkogård

Svaltingvägen 1
585 64 Linghem